Ochrana osobných údajov

18. Politika ochrany osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov našich používateľov je dôležitou povinnosťou našej spoločnosti. Všetky online aktivity spoločnosti IME d.o.o. sú v súlade s právnymi predpismi Európskej únie, dohovormi Rady Európy a zákonom o ochrane osobných údajov. Politika ochrany osobných údajov upravuje spracovávanie údajov spoločnosťou IME d.o.o., ktoré o vás získa pri návšteve našich webových stránok.

V spoločnosti IME d.o.o. rešpektujeme vaše súkromie, preto vaše osobné údaje vždy starostlivo chránime. Všetky poskytnuté údaje sú chránené pred narušením tretích strán, čo vám zabezpečuje bezstarostné a hladké obchodovanie so spoločnosťou IME d.o.o., ktorá spravuje webovú stránku Jessyss.sk. Vaše osobné údaje nebudeme nikdy zneužívať.

Nikdy nebudeme posielať vaše kontaktné a osobné údaje tretej strane, ak to nebude vyžadovať zákon. Nikdy vám nebudeme posielať e-maily, na ktoré ste sa neprihlásili, s výnimkou dôležitých transakčných e-mailov, ktoré ste výslovne požadovali.

Kedykoľvek sa môžete rýchlo a jednoducho odhlásiť z odberu našich e-noviniek.

19. Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje predstavujú akékoľvek informácie (vaše meno, priezvisko, e-mail alebo doručovacia adresa), ktoré sa vzťahujú na konkrétnu alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, teda jednotlivca, v závislosti od formy, v akej sú vyjadrené. Spoločnosť IME d.o.o. nezhromažďuje vaše osobné údaje, pokiaľ to sami neumožníte pri objednávaní produktov alebo pri prihlásení sa na odber našich e-noviniek.

19.1 Nakupovanie ako registrovaný alebo neregistrovaný používateľ

V internetovom obchode Jessyss.sk sa môže jednotlivec prihlásiť ako registrovaný používateľ. Obsah internetového obchodu je prístupný aj pre anonymných používateľov (hostí). Registrovaní používatelia počas procesu registrácie poskytnú požadované údaje. Každý registrovaný používateľ dostane svoje používateľské meno a heslo, ktoré je tajné. Používateľ je povinný zabezpečiť, že bude svoje používateľské meno a heslo používať výlučne sám resp. jeho splnomocnená osoba.

V prípade, že používateľ vykoná objednávku ako neregistrovaný používateľ, spoločnosť IME d.o.o. použije zadané údaje na spracovanie poslanej objednávky.

V súlade s článkom 86 Zákona o dani z pridanej hodnoty musí spoločnosť IME d.o.o. ako platca DPH zabezpečiť archiváciu faktúr minimálne 10 rokov po uplynutí roka, na ktorý sa faktúry vzťahujú – tým sa uchovávajú aj údaje, ktoré sú uvedené na faktúre.

19.2 Kontaktné formuláre a posielanie e-mailov

Používateľ môže špecifické otázky spoločnosti IME d.o.o. posielať aj pomocou kontaktných formulárov alebo e-mailových adries uvedených na webových stránkach, čím správcovi poskytne uvedené údaje. Tieto budú použité za riešenie otázky používateľa. E-mailové adresy uvedené na webových stránkach nie sú osobné, ale obchodné e-mailové adresy. Nie sú teda viazané na jednu fyzickú osobu, ale údaje poslané týmto spôsobom, môžu spracovávať rôzne osoby – s cieľom rýchleho a efektívneho riešenia otázky používateľa. Odoslaním e-mailovej správy prostredníctvom formuláru alebo na adresy uvedené na tejto webovej stránke, používateľ súhlasí so všeobecnými podmienkami používania webovej stránky Jessyss.sk.

19.3 Prihlásenie na odber e-noviniek

Spoločnosť IME d.o.o. nezbiera automaticky e-mailové adresy na prihlásenie sa k odberu e-noviniek. Používateľ je sám aktívny, t.j. označí a/alebo zadá svoju e-mailovú adresu do políčka na prihlásenie sa k odberu e-noviniek. Používateľ si je vedomý toho, že prihlásením sa k odberu e-noviniek, bude spoločnosť IME d.o.o. v rámci internetového obchodu Jessyss používateľa informovala o módnych smerniciach, novinkách v ponuke, akciách a zľavách, marketingových aktivitách a ostatných kampaniach až do zrušenia. Prihlásením sa k odberu e-noviniek bude používateľ pridaný do zoznamu príjemcov e-noviniek, ktorý poskytuje taktiež databázu príjemcov výhod, ktoré Jessyss ponúka svojim používateľom (vernostné zľavy, mesačné súťažné hry, ...). Ak sa chcete prihlásiť k odberu e-noviniek, spoločnosť IME d.o.o. zbiera nasledujúce údaje: e-mailová adresa, a v prípade ak sa používateľ prihlási ako člen, aj meno a priezvisko.

Používateľ môže kedykoľvek písomne alebo kliknutím na tlačidlo Odhlásenie v e-novinkách požiadať správcu osobných údajov, aby na trvalo alebo dočasne prestal používať jeho osobné údaje na účely priameho marketingu. Žiadosti bude vyhovené do 15 dní odo dňa prijatia žiadosti v súlade so zákonom. Používateľ môže požiadať aj o prenos údajov alebo o oboznámenie s nimi. Správca IME d.o.o. sa zaväzuje, že bude údaje starostlivo chrániť v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov. Spoločnosť IME d.o.o. posiela e-novinky pomocou internetovej aplikácie MailChimp.

20. Používanie a šírenie osobných údajov

Spoločnosť IME d.o.o. bude používať vaše osobné údaje výlučne z technických dôvodov spravovania na internetových stránkach, aby vám poskytla prístup k určitým údajom alebo na účely všeobecnej komunikácie s vami. Spoločnosť IME d.o.o. neposkytne vaše osobné údaje tretej strane, ani ich iným spôsobom nebude predávať, iba v prípade, ak poskytnutie údajov tretej strane výslovne povolíte. Zamestnanci spoločnosti IME d.o.o. sú viazaní povinnosťou rešpektovania vašich dôverných informácií a dohodou o mlčanlivosti.

Pri platbách platobnými kartami môžu byť údaje o transakciách, spolu s osobnými údajmi, poslané na spoločnosť Braintree by Paypal, výlučne na účely spracovania platieb.

Spoločnosť IME d.o.o. môže poskytnúť osobné údaje dôveryhodným partnerom alebo na základe zákonnej povinnosti, v súlade s platným Zákonom o ochrane osobných údajov.

Údaje môžu byť poslané:
- spoločnostiam poskytujúcim informačné služby, ktoré zabezpečujú plynulú prevádzku webovej stránky a jej zlepšenie (hosťovanie na serveri, e-mailový marketing, ...);
- spoločnostiam, ktoré zabezpečujú plynulý proces nákupu (Paypal, Braintree, doručovacia služba GLS, atď.), avšak len v rozsahu potrebnom pre úspešné vykonanie objednávky;
- oprávneným inštitúciám, ak to vyžaduje zákon (súd, atď.).

Všetci partneri, ktorí majú prístup k osobným údajom, sú povinní s nimi zaobchádzať v súlade s európskymi právnymi predpismi.

21. Sloboda výberu

O údajoch, ktoré o sebe poskytnete spoločnosti IME d.o.o., rozhodujete vy. Ak sa rozhodnete, že vaše údaje spoločnosti IME d.o.o. neposkytnete, prístup na niektoré stránky nebude umožnený.

22. Automatické zaznamenávanie informácií (neosobné údaje)

Kedykoľvek vstúpite na internetovú stránku jessyss.si, všeobecné, neosobné údaje (používatelia internetového prehliadača, počet návštev, priemerný čas návštevy webovej stránky, navštívené stránky) sa automaticky zaznamenávajú (nie ako súčasť prihlásenia). Tieto údaje používame na meranie popularity našich stránok a na zlepšenie obsahu a použiteľnosti. Vaše údaje nie sú predmetom ďalšieho spracovania a nie sú poskytované tretej strane.