Obchodné podmienky

 1. Všeobecne

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami jessyss.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

Podmienky predaja určujú práva a povinnosti kupujúcich pri objednávaní produktov, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke jessyss.sk a obchodné vzťahy medzi dodávateľom a kupujúcim.

Celý obsah webových stránok bez ohľadu na formu (texty, obrázky, filmy, zvuky, atď.) je chránený autorskými právami. Držiteľom autorských práv na obsah webových stránok je dodávateľ a/alebo osoba, ktorá je uvedená pod určitým obsahom. Zverejnením obsahu na webových stránkach a umožnením používania webových stránok sa dodávateľ nevzdáva svojich autorských práv. Obsah webových stránok nesmie byť použitý na akýkoľvek iný účel, než na osobné prezeranie spotrebiteľa, pokiaľ to nie je písomne a výslovne povolené dodávateľom. V prípade zneužitia je spotrebiteľ trestne a materiálne zodpovedný.

Používaním webovej stránky jessyss.sk spotrebiteľ prijíma a súhlasí so všetkými ustanoveniami týchto všeobecných podmienok. V prípade, že nesúhlasíte s týmito všeobecnými podmienkami, vás žiadame, aby ste ihneď prerušili vstup na stránku.

2. Správca webovej stránky jessyss.sk a dodávateľ výrobkov je spoločnosť

IME d.o.o., Šentiljska cesta 49, 2000 Maribor, Slovinsko

Spoločnosť je zapísaná do obchodného registru Okresného súdu v Maribore a je platca DPH.

ID: 209112700, DIČ: SI18406629

Bankové spojenie: IBAN SI56 6100 0001 5752 856 (DELAVSKA HRANILNICA d.d.)

Kontakt: info@jessyss.sk

3. Internetový obchod

Spotrebiteľ môže nakupovať v internetovom obchode spravovanom spoločnosťou IME, d.o.o., s prístupom prostredníctvom odkazov info@jessyss.sk

V prípade, že sa dodávateľ-predávajúci a spotrebiteľ-kupujúci (ďalej pre oboch len: „zmluvné strany“) nedohodnú inak, sú tieto všeobecné podmienky neoddeliteľnou súčasťou ich vzájomného zmluvného vzťahu o dodávke tovaru (ďalej len: „kúpna zmluva“).

Pri objednávaní v internetovom obchode spotrebiteľ potvrdzuje, že plne rozumie a akceptuje tieto všeobecné podmienky.

Pri nákupe v internetovom obchode prostredníctvom uvedených odkazov sa spotrebiteľ nemusí zaregistrovať.

Dodávateľ nezodpovedá za stratu, škodu alebo náklady vzniknuté z dôvodu nesplnenia alebo oneskorenia pri plnení povinnosti, ktorý by sa mohol vyskytnúť v dôsledku udalosti alebo okolností, ktoré sú mimo kontroly dodávateľa, vrátane vyššej moci, prerušenia elektriny, chyby v zariadení, atď., ale nevzťahuje sa len na uvedené.

Všetky informácie uvedené na webovej stránke, napr. popisy výrobkov, špecifikácie a fotografie, sú približné. Dodávateľ si vyhradzuje právo vykonať menšie zmeny v popise výrobkov bez povinnosti informovať spotrebiteľov.

Ponuky na webovej stránke sú časovo a kvantitatívne obmedzené, podľa toho, ako je uvedené na webových stránkach. Uverejnené množstvá produktov na sklade sú informatívne a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Dodávateľ môže obmedziť maximálny počet nákupov každého produktu na spotrebiteľa a tým svojim spotrebiteľom zabezpečiť spravodlivé nákupné prostredie.

4. Objednávanie produktov a informácie o cenách

4.1  Ako kupujúci môžete vidieť a objednať produkty na webovej stránke jessyss.sk. Ponuka je k dispozícii iba fyzickým osobám.

4.2  Kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ počas procesu objednávania potvrdzujete, že plne rozumiete obchodné podmienky a súhlasíte s nimi. Po dokončení objednávky na webovej stránke, vám bude zaslaný e-mail s informáciami o vašej objednávke a doručení zásielky.

4.3 Všetky ceny na webových stránkach sú uvedené v eurách (EUR) a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty (DPH). Dodávateľ môže zmeniť cenu položky v ponuke bez predchádzajúceho upozornenia. Dodávateľ predáva výrobky za odplatu; v prípade, ak je výrobok chybne uvedený ako bezplatný, dodávateľ nemusí poskytnúť tento výrobok spotrebiteľovi zdarma.

4.4 Zmluva o kúpe sa považuje za uzatvorenú po prijatí oznámenia o doručení objednávky, napísaná je v slovenskom jazyku a uložená v spoločnosti. Môžete ju dostať na základe písomnej žiadosti, svoju požiadavku pošlite na adresu info@jessyss.sk.

5. Nákupný postup

5.1 Nákupný košík

5.1.1. Na webovej stránke nákupného košíka sa zobrazujú produkty, ktoré ste počas prehliadania internetového obchodu pridali do nákupného košíka. Ak chcete odstrániť konkrétny produkt z nákupného košíka, kliknite na odkaz „Odstrániť“, ktorý sa nachádza vedľa produktu. Ak chcete pridať konkrétny produkt do košíka, musíte kliknúť na odkaz „Pokračovať v nákupe“. Kliknutím na tento odkaz sa vrátite do internetového obchodu .

5.1.2. Vašu objednávku dokončite kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“.

5.1.3. Ak bola objednávka úspešne ukončená, na webovej stránke sa vám zobrazí text „Prijali sme vašu objednávku“. Okrem toho vám bude na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii, zaslaná správa o podrobnostiach objednávky.

5.2 Posielanie tovaru

Po dokončení objednávky obdržíte na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri objednávke, správu o podrobnostiach objednávky. V uvedenej e-mailovej správe budete tiež informovaní, že v prípade akýchkoľvek otázok nám môžete písať na e-mailovú adresu info@jessyss.sk.

5.3 Posielanie tovaru

Spoločnosť IME d.o.o. v dohodnutej lehote pripraví tovar na odoslanie a pošle ho na uvedenú adresu. V prípade neočakávaného predĺženia dodacej lehoty na dlhšie obdobie, ako je uvedené v Obchodných podmienkach, bude kupujúci oboznámený prostredníctvom e-mailu.

Zmluvnými partnermi pre doručenie zásielok je GLS, avšak dodávateľ si vyhradzuje právo vybrať inú doručovaciu službu, ak to umožní efektívnejšie plnenie objednávky.

6. Zrušenie objednávky

Kupujúci má právo zrušiť objednávku až do doručenia oznámenia o odovzdaní zásielky kuriérskej službe na uvedenú e-mailovú adresu. Po prijatí tohto oznámenia o doručení objednávky, zrušenie objednávky už nie je možné. Čiastočné zrušenie objednávky nie je možné.

7. Konečné potvrdenie objednávky

Po potvrdení obsahu nákupu musíte nákup potvrdiť výberom spôsobu platby. Predajná zmluva medzi vami a spoločnosťou IME d.o.o. nadobudne platnosť, keď je objednávka potvrdená potvrdzujúcou e-mailovou správou „Prijali sme vašu objednávku“.

8. Možnosť zmeny objednávky

Akékoľvek požadované zmeny týkajúce sa objednávky môžete poslať tak, že pošlete odpoveď na e-mailovú správu „Prijali sme vašu objednávku“, ktorú ste prijali pri odoslaní objednávky, alebo nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu (info@jessyss.sk). Urobíme všetko pre to, aby sme vám mohli zmeniť objednávku, no nemôžeme zaručiť, že bude úprava už odoslanej objednávky v skutočnosti ešte možná.

9. Platobné podmienky

9.1 Cena vybraného produktu je platná v deň nákupu, tj. v deň dokončenia a odoslania objednávky prostredníctvom internetového obchodu jessyss.sk.

Všetky ceny sú v eurách (EUR) a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty (DPH). V cene nie sú zahrnuté náklady na doručenie alebo poštovné. Tieto sú uvedené pri výpočte hodnoty objednávky pred elektronickým potvrdením objednávky.

9.2 Jessyss ponúka tieto spôsoby platby: 

 • Na dobierku (hotovosťou alebo kartou pri prevzatí)
 • Prevodom na účet správcu stránky Jessyss.sk
 • Kreditnou alebo debetnou kartou (Visa, Mastercard, Maestro, Visa Electron, Discover, Diners, American Express)
 • PayPal službou

9.2.1 Platba na dobierku

Platba na dobierku

Platba na dobierku je jednoduchá a pohodlná. Kuriér doručí vašu zásielku domov alebo do práce a vy mu po doručení zaplatíte hotovosťou alebo kartou.

9.2.2 Prevod na účet

Prevod na účet

Platba bankovým prevodom je veľmi rýchly a obľúbený spôsob platby, pretože je spoľahlivý a pohodlný. Ak používate internetové bankovníctvo, môžete si tovar jednoducho objednať z pohodlia vášho domu. Informácie o prevode dostanete v potvrdení objednávky. Sumu objednávky zaplatíte spoločnosti, správcovi online obchodu Jessyss, na číslo účtu: SI56 6100 0001 5752 856 (Delavska hranilnica d.d.). Ako variabilný symbol použite číslo objednávky, napríklad: 00 1234567 (ak je poradové číslo 1234567).

9.2.3 Platba kreditnou alebo debetnou kartou

Platba kreditnou alebo debetnou kartou

Platba prostredníctvom nášho platobného systému je bezpečná, pretože spĺňa všetky bezpečnostné štandardy. Obchodujeme v súlade so štandardom PCI DSS pre zabezpečenie údajov o platobných kartách (Payment Card Industry Data Security Standard), ktorý nám umožňuje spoločnosť Braintree by Paypal, registrovaný ako nezávislá organizácia pre predaj (ISO) a poskytovaľ služieb pre predajcov (MSP) v Wells Fargo Bank, N.A., Walnut Creek, CA, ako držiteľ a správca platobného systému, s ktorým má spoločnosť IME d.o.o. uzatvorenú zmluvu o prijímaní platobných kariet pre platby online. 

Platobný systém je autorizovaný emitentmi platobných kariet, čo je označené logom „Verified by Visa“ a „MasterCard Secure code“. Každá transakcia je zabezpečená bezpečnostnými certifikátmi SSL a všetky údaje sú šifrované. Spojenie medzi počítačom zákazníka a platobným systémom je bezpečné, pretože používa najnovšie šifrovacie štandardy. Autorizácie karty sa vykonávajú v reálnom čase s okamžitou kontrolou údajov v bankách. Informácie o karte nie sú uložené na serveri Jessyss.

9.2.4 Platba PayPal službou

PayPal

PayPal je online platobný systém. Umožňuje vám platiť online alebo posielať peniaze medzi používateľmi služieb. Každý používateľ PayPal služieb má svoj vlastný účet, do ktorého sa prihlasuje, rovnako ako v internetovom bankovníctve. PayPal môžete prepojiť s platobnou kartou alebo bankovým účtom. Je sprostredkovateľom medzi internetovým predajcom a bankou, takže predstavuje bezpečnostnú výhodu pre obidve strany. Pri platbe cez PayPal totiž nie je možné získať informácie o vašej platobnej karte. Ak si pri platbe vyberiete PayPal, budete automaticky presmerovaný na stránku PayPal, kde budete môcť bezpečne dokončiť vašu platbu.

10. Doručenie

10.1 Produkty budú doručené do 5 pracovných dní odo dňa prijatia potvrdenia objednávky na vašu e-mailovú adresu. V prípade akýchkoľvek neočakávaných komplikácií alebo oneskorení vo vašej objednávke dostanete upozornenie e-mailom s uvedením očakávaného termínu dodania.

10.2 Objednané výrobky zasielame na adresu, ktorú ste zadali počas procesu objednávky. Dodávku produktov vykonáva spoločnosť GLS, ktorá posiela hlavne v dopoludňajšom čase, takže je vhodné zadať adresu, na ktorej ste v tom čase k dispozícii.

Ak nie ste na vybranej adrese k dispozícii počas pokusu o doručenie, GLS vám oznámi možnosti prevzatia.

10.3 Náklady na doručenie sú jednotné pre celé Slovensko a líšia sa podľa hodnoty objednávky:

Hodnota objednávky

do 100 EUR

nad 100 EUR

Náklady na doručenie

3,95 EUR

zadarmo

 

Uvedené dodacie náklady sa vzťahujú na platbu platobnou/kreditnou kartou, Paypal alebo na základe faktúry.

10.4 Dodanie tovaru:

Tovar objednaný na webovej lokalite jessyss.sk je odposlaný čo najskôr. Prípravy na doručenie resp. vydanie vašej objednávky sa začnú hneď ako vám bola zaslaná e-mailová správa o spracovaní vašej objednávky.

Aby sme mohli doručiť objednané zásielky čo najrýchlejšie, používame balíkové zásielky GLS, čo znamená, že dodanie môžete očakávať už nasledujúci deň, ak objednávku odošlete v pracovný deň (pon-pia) do 15.00 hod. Pri odoslaní objednávky po 12.00 hodine, zásielku pripravíme nasledujúci pracovný deň. Pri objednávkach odoslaných v sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, zásielku pripravíme prvý nasledujúci pracovný deň.

Pri výbere možnosti platby platobnou/kreditnou kartou, Paypal-om alebo prevodom na náš bankový účet, sa aktivity na vykonanie objednávky začnú po prijatí finančných prostriedkov na náš bankový účet. Za týmto účelom budeme počas pravidelného pracovného času o 11. hod. kontrolovať platby na bankovom účte spoločnosti. Termín doručenia začína v pracovný deň o 9.00 hod. po prijatí potvrdenia o platbe.

10.5 Dodávateľská služba si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť totožnosť nadobúdateľa tovaru (možnosť nahliadnuť do osobných alebo iných dokumentov), aby sa zabezpečilo, že objednaný tovar bude dodaný správnemu zákazníkovi.

10.6 Spoločnosť IME d.o.o. nie je zodpovedná za poškodenie, zničenie alebo neschopnosť poskytnúť produkty v dôsledku vojny alebo občianskych nepokojov, štrajkov, zastavenia práce v priemysle, neúspešnej dodávky, požiaru, búrky, záplavy alebo búrky, zlyhania, úmyselného zranenia, krádeže alebo inej vyššej moci. Spoločnosť IME d.o.o. nenesie žiadne náklady, ktoré vzniknú v prípade oneskorenia dodávky výrobkov. Nenesie taktiež žiadne náklady v prípade straty produktu alebo nedodaného výrobku. V prípade platby vopred vám vrátime náklady na nákup nedoručeného produktu na váš kartový účet.

11. Reklamácie a informácie

V prípade reklamácie alebo ďalších otázok týkajúcich sa služby jessyss.sk očakávame vaše správy na e-mailovú adresu info@jessyss.sk alebo na adresu:

Jessyss IME d.o.o.
GLS depo Budča 1039
962 33 Budča

12. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie výrobku

12.1. Možnosť odstúpenia od zmluvy je určená na otvorenie a prehliadnutie položky a ak vám nevyhovuje, alebo boli vaše očakávania nesprávne, odstúpite od nákupu.

V prípade, že vám prijatý výrobok nevyhovuje, informujte nás o tom do 14 dní prostredníctvom e-mailovej adresy (info@jessyss.sk) a výrobok nám vráťte do 14 dní. Výrobok nám vráťte nepoškodený a v nezmenenom množstve, pokiaľ nie je zničený, pokazený, stratený alebo sa jeho množstvo znížilo bez toho, aby bol na vine kupujúci.

12.2. Výrobok, ktorý chcete vrátiť, musí byť:

 • nepoužitý, nenosený, čistý a nepoškodený, s priloženými štítkami a v originálnom balení,
 • výrobky, ktoré sú predávané v komplete, je potrebné vrátiť naraz,
 • obal výrobkov musí zostať pôvodne uzavretý,
 • topánky musia byť vrátené v krabici od topánok, pričom krabica nesmie byť popísaná, ani oblepená poštovými nálepkami a lepiacou páskou, ale musí byť chránená vhodným obalom,
 • ochranná fólia na plavkách nesmie byť odstránená,
 • z hygienických dôvodov, pančuchy, ponožky, náušnice, čelenky a iné ozdoby do vlasov nemôžu byť vrátené alebo vymenené,
 • ak ste výrobok už začali používať, odstúpenie od zmluvy a vrátenie produktu žiaľ už nie je možné.

Kupujúci môže vykonať prehliadku a otestovať prijaté tovary iba v rozsahu potrebnom na určenie aktuálnej situácie a ako je tomu obvykle v obchodoch. Akékoľvek „testovanie“, ktoré sa líši od vyššie uvedeného, môže byť považované za užívanie tovaru, kupujúci je zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru, ak je v dôsledku správania, ktoré nie je nevyhnutné na stanovenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Odporúčame, aby ste obal opatrne otvorili a udržali ho v nezmenenom stave a aby na výrobku zostali prilepené štítky, kým nebudete úplne presvedčení, že vám výrobok vyhovuje. Pri nákupe odevov, bielizne a plaviek skontrolujte správnu veľkosť tým, že ich oblečiete cez iné oblečenie, nie na holú kožu, a taktiež dávajte pozor na zanechávanie stôp z líčidiel a make-upu. Pri vrátení topánok dávajte pozor, aby ste topánky poslali spolu s krabicou, v ktorej ste dostali topánky. Krabica by mala byť chránená vhodným obalom, nesmiete na ňu písať a nalepovať poštové nálepky a lepiacu pásku, pretože takáto krabica už nie je použiteľná.

12.3. Postup vrátenia výrobku:

Výrobok, ktorý vám nevyhovuje pošlite na adresu:

Jessyss IME d.o.o.
GLS depo Budča 1039
962 33 Budča

K výrobku pripojte kópiu originálneho účtu a vyplnený formulár na vrátenie tovaru (vyplňte tento FORMULÁR NA VRÁTENIE TOVARU https://jessyss.sk/files/docs/Jessyss_formular_na_vratenie.pdf) a uveďte na ňom číslo vášho bankového účtu, na ktorý vám najneskôr do 14 dní po odstúpení od zmluvy pošleme peniaze za vrátený výrobok. Spoločnosť vráti peniaze až keď prevezme vrátený tovar alebo keď kupujúci predloží doklad o tom, že tovar poslal späť. Vrátenie peňazí v hotovosti nie je možné. 

Pri vrátení tovaru, ktorý bol zaplatený Paypal-om, peniaze vrátime prostredníctvom Paypal služby. Pri vrátení tovaru, ktorý bol zaplatený kreditnou kartou, vrátime peniaze na kreditnú kartu. Pri vrátení tovaru, ktorý bol zaplatený na dobierku resp. prevodom na bankový účet, peniaze vrátime na váš bankový účet.

Jediné náklady, ktoré vám vzniknú v súvislosti s odstúpením od zmluvy, sú náklady na dodanie (zaslanie) tovaru, ktoré sa účtujú podľa platného cenníku Slovenskej pošty resp. doručovacej služby, ktorú si zvolíte na vrátenie zásielky a závisí od toho, či ide o zásielku/balík. Zásielky na dobierku neprijímame.

Právo na vrátenie tovaru, vrátenie peňazí, záruku, vecné chyby a nesprávne vykonané služby presnejšie upravujú ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľov. 

13. Reklamácia vecných chýb a poškodenej zásielky

13.1 Predávajúci ručí za kvalitu výrobkov v rámci zákonného termínu, ktorý začína dodaním tovaru spotrebiteľovi za predpokladu, že zákazník dodržiava pokyny na používanie a údržbu výrobku, ktoré sú súčasťou balenia. Kupujúci môže uplatniť nárok na reklamáciu z dôvodu vecných chýb v súlade s platnými predpismi.

Kedy ide o vecnú chybu?  Najmä v prípade, že výrobok nemá vlastnosti, ktoré umožňujú jeho normálne používanie, alebo ak je kupujúcemu doručený výrobok, ktorý nie je v súlade s modelom, výnimkou sú len modely zobrazené v upozorneniach.

Ako sa kontroluje vhodnosť výrobku? Kontroluje sa s iným, bezchybným výrobkom rovnakého druhu, ako aj pomocou vyjadrení výrobcu alebo údajov na samotnom výrobku.

Ako sa uplatňuje vecná chyba? Kupujúci nás musí informovať o akejkoľvek vecnej chybe, uviesť jej presný popis a na vlastné náklady nás informovať v zákonom stanovenej lehote. Kupujúci nám zároveň umožní kontrolu výrobku s jeho dostavením na adresu Jessyss IME d.o.o., Budča 1039, 962 33 Budča.

13.2 Dodávateľ zodpovedá za poškodenie produktov počas prepravy k spotrebiteľovi. V prípade zjavného znaku poškodenia (roztrhaný obal, deformácia, atď.) musí spotrebiteľ odmietnuť zásielku, aby sa tak vyhol prípadným komplikáciám pri reklamácii poškodeného tovaru.

Ak ste si pri prevzatí zásielky všimli, že výrobok alebo balík je fyzicky poškodený, chýba jeho obsah alebo vykazuje známky otvorenia, a zásielku ste neodmietli ihneď, musíte začať kompenzačný postup u spoločnosti GLS.

15. Právo do odmietnutia službyne oni postopek

Ak sa dodávateľ domnieva, že spotrebiteľ porušuje príslušný zákon alebo poškodzuje záujmy webových stránok prevádzkovaných dodávateľom, jeho pridruženými alebo dcérskymi spoločnosťami, môže kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia zrušiť, zmeniť, dočasne alebo trvale zrušiť objednávky alebo členstvo spotrebiteľa, vrátane prístupu k akémukoľvek obsahu na webovej stránke pre konkrétneho spotrebiteľa.

16. Primeranosť výrobku

Výrobok v ponuke spĺňa účel, ktorý je zrejmý z popisu a obrázku výrobku. Aj napriek starostlivej manipulácii je možné, že v popise alebo zobrazení produktu sú chyby. Na jessyss.sk sa usilujeme o to, aby fotografie zverejnené pri popise výrobku, zobrazovali realistický obrázok výrobku. Stále je však možné, že vnímanie konkrétneho výrobku prostredníctvom fotografie je iné, než neskôr pri fyzickom kontakte s výrobkom.

17. O spoločnosti

IME d.o.o.
Šentiljska cesta 49
2000 Maribor
Slovinsko
ID spoločnosti: 209112700
DIČ: SI18406629

Spoločnosť IME d.o.o. spravuje webovú stránku jessyss.sk.

18. Politika ochrany osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov našich používateľov je dôležitou povinnosťou našej spoločnosti. Všetky online aktivity spoločnosti IME d.o.o. sú v súlade s právnymi predpismi Európskej únie, dohovormi Rady Európy a zákonom o ochrane osobných údajov. Politika ochrany osobných údajov upravuje spracovávanie údajov spoločnosťou IME d.o.o., ktoré o vás získa pri návšteve našich webových stránok.

V spoločnosti IME d.o.o. rešpektujeme vaše súkromie, preto vaše osobné údaje vždy starostlivo chránime. Všetky poskytnuté údaje sú chránené pred narušením tretích strán, čo vám zabezpečuje bezstarostné a hladké obchodovanie so spoločnosťou IME d.o.o., ktorá spravuje webovú stránku Jessyss.sk. Vaše osobné údaje nebudeme nikdy zneužívať.

Nikdy nebudeme posielať vaše kontaktné a osobné údaje tretej strane, ak to nebude vyžadovať zákon. Nikdy vám nebudeme posielať e-maily, na ktoré ste sa neprihlásili, s výnimkou dôležitých transakčných e-mailov, ktoré ste výslovne požadovali.

Kedykoľvek sa môžete rýchlo a jednoducho odhlásiť z odberu našich e-noviniek.

19. Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje predstavujú akékoľvek informácie (vaše meno, priezvisko, e-mail alebo doručovacia adresa), ktoré sa vzťahujú na konkrétnu alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, teda jednotlivca, v závislosti od formy, v akej sú vyjadrené. Spoločnosť IME d.o.o. nezhromažďuje vaše osobné údaje, pokiaľ to sami neumožníte pri objednávaní produktov alebo pri prihlásení sa na odber našich e-noviniek.

19.1 Nakupovanie ako registrovaný alebo neregistrovaný používateľ

V internetovom obchode Jessyss.sk sa môže jednotlivec prihlásiť ako registrovaný používateľ. Obsah internetového obchodu je prístupný aj pre anonymných používateľov (hostí). Registrovaní používatelia počas procesu registrácie poskytnú požadované údaje. Každý registrovaný používateľ dostane svoje používateľské meno a heslo, ktoré je tajné. Používateľ je povinný zabezpečiť, že bude svoje používateľské meno a heslo používať výlučne sám resp. jeho splnomocnená osoba.

V prípade, že používateľ vykoná objednávku ako neregistrovaný používateľ, spoločnosť IME d.o.o. použije zadané údaje na spracovanie poslanej objednávky.

V súlade s článkom 86 Zákona o dani z pridanej hodnoty musí spoločnosť IME d.o.o. ako platca DPH zabezpečiť archiváciu faktúr minimálne 10 rokov po uplynutí roka, na ktorý sa faktúry vzťahujú – tým sa uchovávajú aj údaje, ktoré sú uvedené na faktúre.

19.2 Kontaktné formuláre a posielanie e-mailov

Používateľ môže špecifické otázky spoločnosti IME d.o.o. posielať aj pomocou kontaktných formulárov alebo e-mailových adries uvedených na webových stránkach, čím správcovi poskytne uvedené údaje. Tieto budú použité za riešenie otázky používateľa. E-mailové adresy uvedené na webových stránkach nie sú osobné, ale obchodné e-mailové adresy. Nie sú teda viazané na jednu fyzickú osobu, ale údaje poslané týmto spôsobom, môžu spracovávať rôzne osoby – s cieľom rýchleho a efektívneho riešenia otázky používateľa. Odoslaním e-mailovej správy prostredníctvom formuláru alebo na adresy uvedené na tejto webovej stránke, používateľ súhlasí so všeobecnými podmienkami používania webovej stránky Jessyss.sk.

19.3 Prihlásenie na odber e-noviniek

Spoločnosť IME d.o.o. nezbiera automaticky e-mailové adresy na prihlásenie sa k odberu e-noviniek. Používateľ je sám aktívny, t.j. označí a/alebo zadá svoju e-mailovú adresu do políčka na prihlásenie sa k odberu e-noviniek. Používateľ si je vedomý toho, že prihlásením sa k odberu e-noviniek, bude spoločnosť IME d.o.o. v rámci internetového obchodu Jessyss používateľa informovala o módnych smerniciach, novinkách v ponuke, akciách a zľavách, marketingových aktivitách a ostatných kampaniach až do zrušenia. Prihlásením sa k odberu e-noviniek bude používateľ pridaný do zoznamu príjemcov e-noviniek, ktorý poskytuje taktiež databázu príjemcov výhod, ktoré Jessyss ponúka svojim používateľom (vernostné zľavy, mesačné súťažné hry, ...). Ak sa chcete prihlásiť k odberu e-noviniek, spoločnosť IME d.o.o. zbiera nasledujúce údaje: e-mailová adresa, a v prípade ak sa používateľ prihlási ako člen, aj meno a priezvisko.

Používateľ môže kedykoľvek písomne alebo kliknutím na tlačidlo Odhlásenie v e-novinkách požiadať správcu osobných údajov, aby na trvalo alebo dočasne prestal používať jeho osobné údaje na účely priameho marketingu. Žiadosti bude vyhovené do 15 dní odo dňa prijatia žiadosti v súlade so zákonom. Používateľ môže požiadať aj o prenos údajov alebo o oboznámenie s nimi. Správca IME d.o.o. sa zaväzuje, že bude údaje starostlivo chrániť v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov. Spoločnosť IME d.o.o. posiela e-novinky pomocou internetovej aplikácie MailChimp.

20. Používanie a šírenie osobných údajov

Spoločnosť IME d.o.o. bude používať vaše osobné údaje výlučne z technických dôvodov spravovania na internetových stránkach, aby vám poskytla prístup k určitým údajom alebo na účely všeobecnej komunikácie s vami. Spoločnosť IME d.o.o. neposkytne vaše osobné údaje tretej strane, ani ich iným spôsobom nebude predávať, iba v prípade, ak poskytnutie údajov tretej strane výslovne povolíte. Zamestnanci spoločnosti IME d.o.o. sú viazaní povinnosťou rešpektovania vašich dôverných informácií a dohodou o mlčanlivosti.

Pri platbách platobnými kartami môžu byť údaje o transakciách, spolu s osobnými údajmi, poslané na spoločnosť Braintree by Paypal, výlučne na účely spracovania platieb.

Spoločnosť IME d.o.o. môže poskytnúť osobné údaje dôveryhodným partnerom alebo na základe zákonnej povinnosti, v súlade s platným Zákonom o ochrane osobných údajov.

Údaje môžu byť poslané:
- spoločnostiam poskytujúcim informačné služby, ktoré zabezpečujú plynulú prevádzku webovej stránky a jej zlepšenie (hosťovanie na serveri, e-mailový marketing, ...);
- spoločnostiam, ktoré zabezpečujú plynulý proces nákupu (Paypal, Braintree by Paypal, doručovacia služba GLS, atď.), avšak len v rozsahu potrebnom pre úspešné vykonanie objednávky;
- oprávneným inštitúciám, ak to vyžaduje zákon (súd, atď.).

Všetci partneri, ktorí majú prístup k osobným údajom, sú povinní s nimi zaobchádzať v súlade s európskymi právnymi predpismi.

21. Sloboda výberu

O údajoch, ktoré o sebe poskytnete spoločnosti IME d.o.o., rozhodujete vy. Ak sa rozhodnete, že vaše údaje spoločnosti IME d.o.o. neposkytnete, prístup na niektoré stránky nebude umožnený.

22. Automatické zaznamenávanie informácií (neosobné údaje)

Kedykoľvek vstúpite na internetovú stránku jessyss.si, všeobecné, neosobné údaje (používatelia internetového prehliadača, počet návštev, priemerný čas návštevy webovej stránky, navštívené stránky) sa automaticky zaznamenávajú (nie ako súčasť prihlásenia). Tieto údaje používame na meranie popularity našich stránok a na zlepšenie obsahu a použiteľnosti. Vaše údaje nie sú predmetom ďalšieho spracovania a nie sú poskytované tretej strane.

23. Súbory cookies

23.1 Právny základ:

V súlade s § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov je jessyss.sk oprávnená ukladať a získavať prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa (súbory cookies) iba ak na to dotknutý užívateľ udelil súhlas.

23.2 Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý súbor, ktorý zvyčajne obsahuje poradie písmen a čísel, ktoré sa načítajú v počítači spotrebiteľa pri návšteve konkrétnej webovej stránky. Zakaždým, keď ich navštívite znovu, webová lokalita načíta informácie o vloženom súbore cookie a identifikuje spotrebiteľa.

23.3 Prečo sa používajú?

Súbory cookies slúžia na prispôsobenie obsahu na webe podľa prianí spotrebiteľa a optimalizáciu používania webových stránok. Tiež slúžia na vytváranie anonymných štatistík, ktoré nám pomáhajú pochopiť používanie webových stránok zo strany spotrebiteľa a zlepšiť obsah webových stránok bez osobnej expozície spotrebiteľa.

23.4 Ukladanie súborov cookies:

Súbory cookies môžu byť uložené rôzne dlho.

23.4.1 Dočasné súbory alebo súbory cookie relácie na vašom zariadení zostanú do odhlásenia z webového prehliadača a potom sú odstránené.

23.4.2 Trvalé alebo uložené súbory cookie vo vašom zariadení zostávajú počas celého časového intervalu špecifikovaného v nastaveniach súborov cookie alebo dovtedy, kým ich spotrebiteľ manuálne nevymaže.

23.5 Druhy súborov cookies:

24.5.1 Nevyhnutné súbory cookies

Tieto súbory cookies umožňujú používať základné komponenty na správne fungovanie webových stránok.

23.5.2 Výkonové súbory cookies

Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, ako sa webová stránka používa na zlepšenie výkonnosti webových stránok (napríklad, ktoré časti webu najčastejšie navštevuje spotrebiteľ). Tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie, ktoré by umožnili identifikáciu spotrebiteľa.

23.5.3 Funkčné súbory cookies

Tieto súbory cookies umožňujú webovým stránkam zapamätať si niektoré z vašich zvolených možností (napríklad spotrebiteľské meno, región) a poskytnúť spotrebiteľom pokročilejšie a personalizovanejšie funkcie. Môžu umožňovať sledovanie vašich aktivít na webových stránkach.

23.5.4 Cieľové alebo reklamné súbory cookies

Tieto súbory cookies sú najčastejšie používané tretími stranami (reklamy a sociálne siete) na zobrazovanie zacielených reklám, obmedzenie počtu zobrazení reklamy a meranie výkonnosti reklám.

23.6 Spravovanie súborov cookies

Súbory cookies môžete ovládať a spravovať v nastaveniach používaného webového prehliadača. Spotrebiteľ sa rozhodne, či povolí ukladanie súborov cookies do svojho počítača a kedykoľvek môže súbory cookies odstrániť. Stránky fungujú optimálne, ak sú súbory cookies povolené. Pokyny, ako spravovať súbory cookies, nájdete v pokynoch vášho prehliadača.

23.7 Správca súborov cookies je IME d.o.o., Šentiljska cesta 49, Maribor, e-mail: info@jessyss.sk

24. Bezpečnosť

IME d.o.o. sa maximálne usiluje o zabezpečenie osobných informácií. Vaše údaje sú chránené pred stratou, zničením, falšovaním, manipuláciou a neoprávneným prístupom alebo neoprávneným zverejnením.

25. Neplnoleté osoby

IME d.o.o. srdečne odporúča všetkým rodičom a opatrovateľom, aby učili svoje deti bezpečnej a zodpovednej manipulácii s osobnými údajmi na internete. Maloleté osoby by nemali prenášať žiadne osobné údaje na jessyss.sk bez povolenia ich rodičov alebo opatrovníkov. Spoločnosť IME d.o.o. nebude nikdy vedome zhromažďovať osobné údaje od maloletých alebo ich akokoľvek používať alebo ich odovzdávať tretím osobám bez ich súhlasu.

26. Odkazy na iné internetové stránky

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov odkazuje na hlavnú stránku jessyss.sk, ktorú vlastní spoločnosť IME d.o.o. a všetky jeho podstránky. Webové stránky na tejto predvolenej lokalite môžu obsahovať odkazy na iných dodávateľov v rámci a mimo IME d.o.o., pre ktoré sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje. Keď opustíte jessyss.sk, mali by ste si prečítať vyhlásenia o ochrane osobných údajov jednotlivých stránok, ktoré zhromažďujú osobné identifikačné informácie.

27. Vylúčenie zodpovednosti

Dodávateľ si vyhradzuje právo zakázať alebo zabrániť prístup na web kvôli technickým alebo iným problémom a údržbe, čo tiež znamená zablokovanie alebo obmedzenie používania internetového obchodu. Uchádzač nenesie zodpovednosť za úhradu akejkoľvek straty, poškodenia alebo nákladov (ďalej len „škoda"), ktoré vznkili spotrebiteľovi v dôsledku ukončenia, zlyhania alebo poruchy v prevádzke internetovej stránky.

Dodávateľ nezaručuje presnosť, úplnosť a správnosť obsahu uverejneného na webových stránkach, ani nepreberá zodpovednosť za škody, ktoré môže spotrebiteľ utrpieť kvôli spoliehaniu sa na uverejnený obsah.

Dodávateľ nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť na hardvéri, softvéri a iných zariadeniach spotrebiteľa v dôsledku používania webovej stránky. Spotrebiteľ musí poskytnúť primeranú ochranu zariadenia (antivírusový program atď.) pred prístupom a použitím webových stránok.

Spotrebiteľ musí zabezpečiť primeranú bezpečnosť a dôvernosť údajov použitých pri registrácii / prihlásení na webových stránkach (e-mailová adresa, heslo). Dodávateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť spotrebiteľovi z dôvodu neoprávneného zverejnenia alebo použitia prihlasovacích informácií.

28. Právo na informácie

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich pravidiel ochrany osobných údajov alebo zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi, môžete sa bez váhania obrátiť na našich zástupcov ochrany osobných údajov.

IME d.o.o.
Šentiljska cesta 49
2000 Maribor
Slovinsko

e-mail: info@jessyss.sk

Na základe Vašej žiadosti Vám okamžite - v písomnej forme a v súlade s platnými právnymi predpismi - oznámia, aké osobné údaje boli zhromaždené počas návštevy webovej stránky jessyss.sk.

28.1 Zverejňovanie zmien

Akékoľvek zmeny v našej politike ochrany osobných údajov budú zverejnené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, na stránke jessyss.sk a na ďalších relevantných lokalitách.

29. Konečné ustanovenia

Neúčinnosť akéhokoľvek ustanovenia týchto všeobecných podmienok, bez ohľadu na dôvod neplatnosti, neruší platnosť týchto podmienok ako celku. V takom prípade sa neplatné ustanovenie považuje za nepublikované, zatiaľ čo tieto všeobecné podmienky zostanú v platnosti bez neplatného ustanovenia.

30. Sťažnosti a spory

Spoločnosť Jessyss rešpektuje platnú európsku legislatívu o ochrane spotrebiteľa. Spoločnosť Jessyss sa snaží plniť svoju povinnosť a vytvoriť účinný systém na vybavovanie sťažností a určiť osobu, s ktorou sa v prípade problémov môže zákazník spojiť prostredníctvom e-mailu.

Sťažnosť sa zasiela prostredníctvom e-mailu info@jessyss.sk. Postup spracovania sťažnosti je dôverný. Spoločnosť Jessyss do piatich pracovných dní potvrdí, že dostala sťažnosť a oznámi kupujúcemu, ako dlho ju bude spracovávať a bude ho informovať o priebehu postupu.

Spoločnosť Jessyss si uvedomuje, že základnou charakteristikou spotrebiteľského sporu, prinajmenšom pokiaľ ide o súdne riešenie, je nepomer medzi ekonomickou hodnotou pohľadávky a nákladmi vzniknutými pri riešení samotného sporu. To je tiež hlavnou prekážkou pre spotrebiteľa, aby nezačal konanie pred súdom. Preto sa spoločnosť Jessyss snaží urobiť všetko preto, aby sa bol akýkoľvek spor vyriešený na základe vzájomného súhlasu.

V prípade súdneho riešenia sporov je kompetentný súd podľa trvalého bydliska spotrebiteľa. 

30. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

Spoločnosť Jessyss rešpektuje platnú európsku legislatívu o ochrane spotrebiteľa. Spoločnosť Jessyss sa snaží plniť svoju povinnosť a vytvoriť účinný systém na vybavovanie sťažností a určiť osobu, s ktorou sa v prípade problémov môže zákazník spojiť prostredníctvom e-mailu. Platforma je k dispozícii zákazníkom na odkaze TU

Uvedené opatrenie je založené na Zákone o mimosúdnom urovnaní spotrebiteľských sporov, nariadenie (EÚ) č. 524/2013 EP a Rady o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2016/2004 a smernicou 2009/222/ES.Tieto všeobecné podmienky nadobudnú účinnosť dňa 23.8.2013.

Dodávateľ: IME d.o.o.